Aktualności


Strona 1 z 52   >   >>

26.02.2015

Na stronie internetowej Izby Skarbowej w Opolu można sprawdzić aktualny stan realizacji zwrotu podatku dochodowego wynikającego z zeznania rocznego za rok 2014. 

W zakładce Stan realizacji zwrotów z zeznań podatkowych należy wybrać Urząd Skarbowy, w którym złożono zeznanie roczne, wpisać użyty w zeznaniu podatkowym NIP lub PESEL podatnika oraz kwotę przychodu z zeznania za rok 2014. Po wprowadzeniu danych pojawi się informacja na jakim etapie jest realizacja zwrotu podatku.

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z TEJ MOŻLIWOŚCI

26.02.2015

          2 lutego 2015 r. podczas telefonicznego dyżuru eksperta z Urzędu Skarbowego w Kluczborku, czytelnicy Nowej Trybuny Opolskiej zadawali pytania dotyczące zmian w obowiązku stosowania kas fiskalnych obowiązujących od 1 stycznia 2015 r.

26.02.2015

Z końcem lutego br. (a dokładnie 2 marca, ponieważ ostatni dzień lutego przypada w tym roku w sobotę) upływa termin składania przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika informacji PIT-8C, PIT 11, PIT-R, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 za 2014 r. Dokumenty te należy wysłać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

Informacje oraz roczne obliczenie podatku składane urzędowi skarbowemu w terminie do końca lutego przesyła się wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (termin na złożenie urzędowi informacji lub rocznego obliczenia podatku w formie papierowej upłynął z końcem stycznia).

Zobacz więcej na stronie Ministerstwa Finansów


Strona 1 z 52   >   >>