Aktualności


Strona 1 z 36   >   >>

18.04.2014

23 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 Urząd Skarbowy w Namysłowie organizuje w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie (pl. Wolności 12a, sala posiedzeń na I piętrze), szkolenie dla podatników, podczas którego omawiane będą następujące tematy:
1. składanie zeznań podatkowych za 2013 r. ze szczególnym uwzględnieniem:
- zasad wysyłania zeznań przez Internet,
- przepisów prawa podatkowego dotyczących korzystania z ulgi na dzieci i ulgi internetowej w PIT za 2013 r.,
2. zmiany w podatku VAT obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2014 r. w zakresie odliczania podatku naliczonego od nabycia i eksploatacji pojazdów samochodowych.

18.04.2014

Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich organizuje stanowiska internetowe poza swoją siedzibą, gdzie każdy podatnik będzie mógł złożyć zeznanie roczne za 2013 r. ze strony www.e-deklaracje.gov.pl, korzystając z pomocy pracownika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich.
Stanowiska internetowe dla podatników:
- 17 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem (ul. Ks. Czerwionki 39), w godz. od 9.00 do 12.00,
- 23 i 24 kwietnia 2014 r. w siedzibie Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Ujeździe (ul. Sławięcicka 19), w godz. od 9.00 do 12.00.
Do złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną należy przygotować następujące dane:
- PESEL,
- NIP (dot. podatników prowadzących działalność gospodarczą lub będących zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
- kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 r.
Podatnik, który rozliczy się przez Internet otrzyma wydruk złożonego zeznania oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), będące potwierdzeniem złożenia zeznania drogą elektroniczną.

18.04.2014

24 marca 2014 r. odbył się dyżur telefoniczny eksperta z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu dla czytelników Nowej Trybuny Opolskiej na temat składania zeznań rocznych i deklaracji droga elektroniczną.

16.04.2014

17 kwietnia 2014 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu wspólnie z Politechniką Opolską Wydziałem Ekonomii i Zarządzania organizują kolejny „Podatkowy czwartek” w Politechnice Opolskiej (łącznik przy ul. Mikołajczyka 16). Pracownicy urzędu skarbowego w godz. od 10 do 14 pomogą złożyć zeznanie podatkowe ze strony www.e-deklaracje.gov.pl.
Podatnicy, którzy zechcą rozliczyć ePIT- a muszą mieć ze sobą wymagane dokumenty służące rozliczeniu dochodów uzyskanych w 2013 r. (np. PIT-11, PIT-8C, dokumenty uprawniające do skorzystania z ulg podatkowych) oraz kwotę przychodu za 2012 r. – informację umożliwiającą wysłanie zeznania przez Internet. Kwotę przychodu za 2012 r. zawiera zeznanie z ubiegłego roku.
W punkcie składania ePIT- ów można otrzymać wydrukowane zeznanie z systemu e-Deklaracje i UPO potwierdzające złożenie zeznania.

 

15.04.2014

 

Ministerstwo Finansów rozpoczęło akcję „Kiedy wpadnie piąty milion?” zachęcającą do wspólnego medialnego odliczania liczby złożonych deklaracji PIT przez Internet. W 2011 roku odliczaliśmy do miliona, potem do dwóch milionów, a w zeszłym roku już do trzech milionów. W tym roku znacznie podnosimy poprzeczkę. Czekamy na pięć milionów!!!
Chociaż składanie deklaracji papierowych wciąż pozostaje najpopularniejszym sposobem rozliczania się podatników, Polacy coraz chętniej rozliczają się przez Internet. Rok temu co piąta deklaracja PIT została złożona elektronicznie, natomiast w ciągu 3 miesięcy tego roku – już co trzecia. Polacy już teraz przysłali rekordową liczbę 3 557 208 zeznań za 2013 rok a do końca okresu rozliczeniowego zostało jeszcze 20 dni. Liczba ta obejmuje elektroniczne formularze PIT: 28, 36, 36L, 37, 38, 39 oraz PIT: 16, 16A i 19A. To o prawie 50% więcej niż w analogicznym okresie w 2013 roku. Liczymy jednak na to, że liczba przesłanych deklaracji PIT przez Internet za zeszły rok spełni nasze oczekiwania, bo do systemu e-Deklaracje wciąż wpływają nowe zeznania od podatników rozliczających się w ostatnich dniach. Ministerstwo Finansów na stronie głównej www.mf.gov.pl do godz. 11.00 podaje aktualne statystyki czekając na pięciomilionową deklarację.
     Przyłącz się do naszej akcji na Facebooku http://www.facebook.com/Szybki.PIT, polub nasz profil i dołącz do wydarzenia „Przybij piątkę.”
     Aby wypełnić i wysłać zeznanie drogą elektroniczną korzystając z e-Deklaracji wystarczy dostęp do komputera z Internetem. To prosty i intuicyjny system, który podpowiada jak uniknąć błędów oraz gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji danymi identyfikacyjnymi podatnika i kwotą przychodu z poprzedniego rocznego zeznania do minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Złożone w ten sposób zeznanie dotrze do urzędu skarbowego, a my mamy dowód wysłania PIT. Program generuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). To potwierdzenie wypełnienia obowiązku wobec urzędu skarbowego jest traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.
     Na stronie systemu e-Deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl oraz na specjalnej stronie akcji informacyjnej MF www.szybkipit.pl pobrać można intuicyjną aplikację e-Deklaracje Desktop lub interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcję ich wypełniania i przesłania. Odwiedź też kanał Ministerstwa Finansów na portalu YouTube, gdzie zamieszczone są filmy promujące ten sposób rozliczania się. 


Strona 1 z 36   >   >>