Aktualności


Strona 1 z 44   >   >>

17.11.2014

         Udostępnienie usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej administracji podatkowej. Kolejnym krokiem do wprowadzenia tych zmian jest ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1563), która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.
         Ustawa określa nowe zasady składania urzędom skarbowym wybranych PIT-ów. Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r., jeżeli na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 są sporządzane za dany rok za więcej niż 5 podatników, lub są składane przez biuro rachunkowe, ww. informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR należy przekazywać urzędowi skarbowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. W formie dokumentu elektronicznego należy również przekazywać IFT-3.

Więcej na stronie Ministerstwa Finansów

12.11.2014

4 listopada br. Minister Finansów podpisał  rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które określa zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015 - 2016.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

07.11.2014

          Nowa Ordynacja podatkowa, unowocześnienie działania administracji podatkowej i uproszczenia dla mikroprzedsiebiorców to niektóre ze zmian, które już wkrótce pomogą w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Minister finansów Mateusz Szczurek przedstawił przedsiębiorcom plany resortu finansów podczas konferencji pt. „Konkurencyjność sektora MMŚP 2014", zorganizowanej 4 listopada br. w Sejmie RP przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan".

Zobacz więcej

22.10.2014

         13 października br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.), na podstawie którego opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Interpretacja ta potwierdza, że w przypadku gdy z przepisów wynika obowiązek dołączenia do akt sprawy oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (prokury), to z chwilą złożenia takiego dokumentu powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej.

22.10.2014

Pani Jolanta Urbańska – urzędniczka Urzędu Skarbowego w Krapkowicach – zajęła III miejsce w plebiscycie organizowanym przez „Tygodnik Krapkowicki” na najsympatyczniejszego urzędnika. Uroczystość uhonorowania wyróżnionych odbyła się 21 września 2014 r. w Krapkowickim Domu Kultury.

Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2, Zdjęcie nr 3


Strona 1 z 44   >   >>