Aktualności


Strona 1 z 40   >   >>

01.08.2014

         Pod patronatem Ministerstwa Finansów rozpoczęła się kolejna odsłona kampanii „Weź Paragon”. Tak jak w latach ubiegłych kampania prowadzona będzie na terenie całego kraju.
         Jednym z celów kampanii jest przypomnienie o obowiązku wydawania paragonów przy każdej transakcji. Ma to duże znaczenie nie tylko dla kupującego, dla którego paragon jest podstawowym dowodem zakupu, umożliwiającym ewentualną reklamację, ale również dla wszystkich podatników. Żądając od sprzedawcy paragonu wspieramy uczciwą konkurencję oraz przyczyniamy się do zwalczania szarej strefy. Paragon jest potwierdzeniem, że kwota podatku trafiła do budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy.

23.07.2014

7 lipca 2014 r. odbył się dyżur eksperta z Urzędu Skarbowego w Prudniku dla czytelników Nowej Trybuny Opolskiej, podczas którego można było zasięgnąć telefonicznie informacji na temat zmian obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r. w zasadach odliczania podatku VAT od wydatków związanych z samochodami.

18.07.2014

Podczas telefonicznego dyżuru eksperta z Urzędu Skarbowego w Głubczycach dla czytelników Nowej Trybuny Opolskiej na temat zasad opodatkowania spadków i darowizn zadane zostały następujące pytania:

18.07.2014

Podczas dyżuru eksperta z Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu dla czytelników Nowej Trybuny Opolskiej zadawano pytania na temat uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz instytucji ograniczenia poboru zaliczek na podatek.

07.07.2014

W związku z dochodzącymi do Ministerstwa Finansów sygnałami o próbach wyłudzenia pieniędzy od obywateli, Ministerstwo Finansów przestrzega przed podmiotami rozsyłającymi informacje w celu wyłudzenia pieniędzy za rejestrację w Centralnym Rejestrze Płatników, która ma rzekomo "ułatwić weryfikację wiarygodności płatniczej firmy".

Ministerstwo Finansów informuje, że nie utworzyło żadnego Ogólnopolskiego Centralnego Rejestru Płatników.

Ministerstwo Finansów nie pobiera także żadnej opłaty za rejestrację podmiotów w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP).

Wszystkie informacje o podmiotach, z wyjątkiem numerów NIP i REGON, są objęte tajemnicą skarbową, a obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na udostępnianie ich innym podmiotom i osobom, niż wskazane w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Ustawa ta przewiduje konkretne sytuacje, w których informacje posiadane przez administrację podatkową mogą być udostępnione wskazanym instytucjom, a sprawdzanie informacji o terminowości płacenia podatków przez inne osoby i przedsiębiorców, do takich sytuacji nie należy.

Ministerstwo Finansów zamierza powiadomić organy ścigania o tej próbie oszustwa.


Strona 1 z 40   >   >>