Aktualności


Strona 1 z 61   >   >>

21.05.2015

15 maja 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu – pani Barbara Bętkowska-Cela, Wicedyrektor Izby – pani Anna Zacharków oraz naczelnicy urzędów skarbowych województwa opolskiego uczestniczyli w spotkaniu z doradcami podatkowymi z Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu.

Zaprezentowano zagadnienia dotyczące:
1. Konsolidacji procesów pomocniczych w administracji podatkowej.
2. Roli Centrum Standaryzacji Działań Komórek Wierzycielskich powołanego przy Izbie Skarbowej w Opolu.
3. Kierunków zmian w Administracji Podatkowej – ochrona legalnej działalności gospodarczej.
4. Wsparcia w prawidłowości rozliczeń podatkowych i ograniczanie unikania opodatkowania.
5. Analizy orzecznictwa w prowadzonych postępowaniach podatkowych.
6. Doradca podatkowy obrońcą praw legalnie działających podatników.

Omawiane tematy wywołały ożywioną dyskusję wśród uczestników spotkania. Wspólna wymiana doświadczeń pozwoliła na zapoznanie się z oczekiwaniami doradców podatkowych i ich spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania administracji podatkowej.

[Zdjęcie1]    [Zdjęcie2]

21.05.2015

KRAJOWY TELEFON INTERWENCYJNY Administracji Podatkowej jest nową formą komunikacji umożliwiającej Obywatelom przekazywanie opinii i informacji na temat:
· funkcjonowania urzędów skarbowych i izb skarbowych,
· naruszeń przepisów prawa podatkowego. 

[Więcej]

14.05.2015

PIERWSZE OFERTY PRAKTYK DLA STUDENTÓW JUŻ DOSTĘPNE NA www.oferty.praca.gov.pl  

Rada Ministrów 3 marca br. przyjęła Zalecenia dotyczące praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r.

Zalecenia mają na celu przygotowanie, a następnie zorganizowanie – w urzędach i jednostkach podległych rządowi – wysokiej jakości praktyk zawodowych dla studentów. W dokumencie określono jednostki rządowe, które w 2015 r. organizują praktyki studenckie, obowiązki tych jednostek i organów rządowych oraz przedstawiono wytyczne dotyczące zapewnienia jakości praktyk i harmonogram działań w 2015 r.

Głównym celem Zaleceń jest zwiększenie możliwości zdobycia przez studentów doświadczenia zawodowego i podniesienia kompetencji. Ułatwi to absolwentom uczelni przechodzenie z etapu edukacji do etapu zatrudnienia. Do 30 kwietnia br. pozyskano deklaracje organizacji 16.600 miejsc praktyk w ponad 1500 urzędach i jednostkach administracji rządowej.

13.05.2015

7 maja 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu – pani Barbara Bętkowska-Cela wraz z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Nysie – panią Beatą Wilczyńską i Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu – panią Bożeną Reclik uczestniczyły w spotkaniu z przedsiębiorcami Opolskiej Loży BCC. 

Zaprezentowano zagadnienia dotyczące:
1. Konsolidacji procesów pomocniczych w administracji podatkowej.
2. Roli Centrum Standaryzacji Działań Komórek Wierzycielskich powołanego przy Izbie Skarbowej w Opolu.
3. Kierunków zmian w Administracji Podatkowej – ochrona legalnej działalności gospodarczej.
4. Wsparcia w prawidłowości rozliczeń podatkowych i ograniczanie unikania opodatkowania. 

Omawiane tematy wywołały ożywioną dyskusję wśród uczestników spotkania. Wspólna wymiana doświadczeń pozwoliła na zapoznanie się z oczekiwaniami przedsiębiorców i ich spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania administracji podatkowej. 

Link do artykułu ze strony internetowej Opolskiej Loży BCC (link otwiera nowe okno)

08.05.2015

Wraz z ostatnim dniem kwietnia 2015 r. upłynął czas na złożenie zeznania rocznego za rok 2014 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Administracja Podatkowa dziękuje wszystkim podatnikom, którzy złożyli zeznanie w terminie.


Strona 1 z 61   >   >>