Aktualności


Strona 1 z 44   >   >>

22.10.2014

         13 października br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.), na podstawie którego opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Interpretacja ta potwierdza, że w przypadku gdy z przepisów wynika obowiązek dołączenia do akt sprawy oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (prokury), to z chwilą złożenia takiego dokumentu powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej.

22.10.2014

Pani Jolanta Urbańska – urzędniczka Urzędu Skarbowego w Krapkowicach – zajęła III miejsce w plebiscycie organizowanym przez „Tygodnik Krapkowicki” na najsympatyczniejszego urzędnika. Uroczystość uhonorowania wyróżnionych odbyła się 21 września 2014 r. w Krapkowickim Domu Kultury.

Zdjęcie nr 1, Zdjęcie nr 2, Zdjęcie nr 3

17.10.2014

Informujemy, że awaria łączy teleinformatycznych została usunięta.

16.10.2014

Informujemy , że nastąpiła awaria łączy teleinformatycznych w Pierwszym, Drugim i Opolskim Urzędzie Skarbowym w Opolu. Wiąże się to przede wszystkim z brakiem możliwości odbioru poczty e-mail przez Urząd. Po usunięciu awarii zostanie przekazany komunikat o wznowieniu pracy poczty elektronicznej.

02.10.2014

         15 września 2014 r. odbył się dyżur telefoniczny eksperta z Urzędu Skarbowego w Oleśnie dla czytelników Nowej Trybuny Opolskiej na temat form opodatkowania działalności gospodarczej.


Strona 1 z 44   >   >>