Aktualności


Strona 1 z 36   >   >>

22.04.2014

Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich, w dniach  23 i 24 kwietnia 2014 r. w godz. od 9.00 do 12.00, w siedzibie Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Ujeździe (ul. Sławięcicka 19), organizuje stanowiska internetowe, gdzie każdy podatnik będzie mógł złożyć zeznanie roczne za 2013 r. ze strony www.e-deklaracje.gov.pl, korzystając z pomocy pracownika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich.
Do złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną należy przygotować następujące dane:
- PESEL,
- NIP (dot. podatników prowadzących działalność gospodarczą lub będących zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
- kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 r.
Podatnik, który rozliczy się przez Internet otrzyma wydruk złożonego zeznania oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), będące potwierdzeniem złożenia zeznania drogą elektroniczną.

18.04.2014

23 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 Urząd Skarbowy w Namysłowie organizuje w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie (pl. Wolności 12a, sala posiedzeń na I piętrze), szkolenie dla podatników, podczas którego omawiane będą następujące tematy:
1. składanie zeznań podatkowych za 2013 r. ze szczególnym uwzględnieniem:
- zasad wysyłania zeznań przez Internet,
- przepisów prawa podatkowego dotyczących korzystania z ulgi na dzieci i ulgi internetowej w PIT za 2013 r.,
2. zmiany w podatku VAT obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2014 r. w zakresie odliczania podatku naliczonego od nabycia i eksploatacji pojazdów samochodowych.

18.04.2014

Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich organizuje stanowiska internetowe poza swoją siedzibą, gdzie każdy podatnik będzie mógł złożyć zeznanie roczne za 2013 r. ze strony www.e-deklaracje.gov.pl, korzystając z pomocy pracownika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich.
Stanowiska internetowe dla podatników:
- 17 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem (ul. Ks. Czerwionki 39), w godz. od 9.00 do 12.00,
- 23 i 24 kwietnia 2014 r. w siedzibie Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Ujeździe (ul. Sławięcicka 19), w godz. od 9.00 do 12.00.
Do złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną należy przygotować następujące dane:
- PESEL,
- NIP (dot. podatników prowadzących działalność gospodarczą lub będących zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
- kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 r.
Podatnik, który rozliczy się przez Internet otrzyma wydruk złożonego zeznania oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), będące potwierdzeniem złożenia zeznania drogą elektroniczną.

18.04.2014

24 marca 2014 r. odbył się dyżur telefoniczny eksperta z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu dla czytelników Nowej Trybuny Opolskiej na temat składania zeznań rocznych i deklaracji droga elektroniczną.

16.04.2014

17 kwietnia 2014 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu wspólnie z Politechniką Opolską Wydziałem Ekonomii i Zarządzania organizują kolejny „Podatkowy czwartek” w Politechnice Opolskiej (łącznik przy ul. Mikołajczyka 16). Pracownicy urzędu skarbowego w godz. od 10 do 14 pomogą złożyć zeznanie podatkowe ze strony www.e-deklaracje.gov.pl.
Podatnicy, którzy zechcą rozliczyć ePIT- a muszą mieć ze sobą wymagane dokumenty służące rozliczeniu dochodów uzyskanych w 2013 r. (np. PIT-11, PIT-8C, dokumenty uprawniające do skorzystania z ulg podatkowych) oraz kwotę przychodu za 2012 r. – informację umożliwiającą wysłanie zeznania przez Internet. Kwotę przychodu za 2012 r. zawiera zeznanie z ubiegłego roku.
W punkcie składania ePIT- ów można otrzymać wydrukowane zeznanie z systemu e-Deklaracje i UPO potwierdzające złożenie zeznania.

 


Strona 1 z 36   >   >>