Aktualności


Strona 1 z 46   >   >>

11.12.2014

         Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Aby wiadomość o zmianach dotarła do wszystkich zainteresowanych, Ministerstwo Finansów rozpoczęło 10 grudnia kampanię informacyjną.
Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy, wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. W praktyce formularze te powinny być przesyłane do urzędów skarbowych w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym.
          Obowiązująca od nowego roku nowelizacja ustawy nakłada nowe obowiązki m.in. według kryterium, czy płatnicy sporządzają i przekazują imienne informacje o wysokości dochodów podatników podatku dla więcej lub nie więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych) i w zależności od tego, czy tych informacji w ich imieniu nie składa biuro rachunkowe.
          Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw potrzebom informacyjnym związanym ze zmianami rozpoczęło 10 grudnia br. akcję informacyjną dla płatników. Jej elementami będą:
kampania radiowa prowadzona w stacjach ogólnopolskich i lokalnych w dwóch odsłonach: od 10 do 19 grudnia 2014 r. oraz od 7 do 21 stycznia 2015 r.
• spotkania dla przedsiębiorców/płatników organizowane w całym kraju przez administrację podatkową (izby i urzędy skarbowe)
• zakładka Dla płatników na Portalu Podatkowym ze szczegółami wprowadzanych zmian, możliwością testowania Uniwersalnej Bramki Dokumentów do składania deklaracji elektronicznych oraz wsparciem technicznym
infolinia dla płatników uruchomiona w ramach Krajowej Informacji Podatkowej.
Zachęcamy do korzystania ze wskazanych powyżej źródeł informacji przybliżających zmiany w składaniu wybranych formularzy.
Więcej informacji na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce Dla płatników.

Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

03.12.2014

         W Dzienniku Ustaw, poz. 1634 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozporządzenie określa nowe wzory formularzy, np. PIT-11, PIT-8C i PIT-R, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. 
          W Dzienniku Ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. zostały opublikowane trzy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. :
- w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych , poz. 1674,
- w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014, poz. 1673,
- w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, poz. 1672.

27.11.2014

         Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 24 listopada 2014 r. ustawę zmieniającą zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. – Większa ulga na dzieci to dobra wiadomość dla ponad miliona polskich rodzin, które wychowują około dwóch milionów dzieci – powiedział minister finansów Mateusz Szczurek podczas uroczystości podpisania ustawy w Belwederze i wskazał, że to kolejny ważny krok w polityce prorodzinnej rządu.

27.11.2014

           Usługa wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (pre-filled tax return – PFR) ruszy w marcu 2015 r. Do jej uruchomienia niezbędne są m.in. nowe regulacje w zakresie składania urzędom skarbowym wybranych formularzy PIT i CIT. Ustawa pozwalająca na natychmiastowe gromadzenie w systemach informatycznych administracji podatkowej danych niezbędnych do wprowadzenia PFR wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. i będzie mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

27.11.2014

          W dniach 17-18 listopada 2014 r. w Chrząstowicach k/Opola odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona tematyce zmiany podejścia do procesu poboru i zarządzania zaległościami podatkowymi oraz powołania Centrum Kompetencyjnego Spraw Wierzycielskich działającego przy Izbie Skarbowej w Opolu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele izb skarbowych wszystkich województw kraju i Ministerstwa Finansów – Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej – pan Grzegorz Mróz i Naczelnik Wydziału Departamentu Administracji Podatkowej – pani Dagmara Olechowska.
           Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i poglądów w zakresie realizowanych zadań jak i wypracowania koncepcji działania na przyszłość.

Zdjęcie nr 1


Strona 1 z 46   >   >>