Aktualności


Strona 1 z 49   >   >>

16.01.2015

Od stycznia 2015 r, weszły w życie nowe obowiązki w zakresie przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne za 2014 r.

Wprowadzone zmiany nakładają na płatników wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. 

Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o 1 miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia. 

Urzędy skarbowe województwa opolskiego zapraszają płatników na szkolenia o nowych obowiązkach w zakresie e-Deklaracji.  

Urzędy skarbowe, które organizują szkolenia dla płatników
Lp. Urząd Skarbowy Data i godzina  szkolenia
1. Brzeg Koniec stycznia 2015 r. (informacja zostanie podana po ustaleniu terminu)
2. Głubczyce 20.01.2015 r. godz. 9.30
3. Nysa Koniec stycznia 2015 r. (informacja zostanie podana po ustaleniu terminu)
4. Drugi US w Opolu Koniec stycznia 2015 r. (informacja zostanie podana po ustaleniu terminu)
5. Strzelce Opolskie 22.01.2015 r. godz. 10.00

14.01.2015

W ślad za komunikatem Ministerstwa Finansów informujemy, że w ostatnim czasie wykryto kolejne próby wyłudzania informacji dotyczących danych z kart płatniczych i podszywania się pod Ministerstwo Finansów. Ministerstwo przypomina, że nie jest autorem tych maili.

09.01.2015

Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. Szacuje się, że zmiany będą dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci. Zmiany w przyznawaniu ulgi na dzieci to ważny krok w polityce prorodzinnej rządu.

08.01.2015

Aby skorzystać z tej możliwości, należy złożyć przed 10 stycznia swojemu płatnikowi (pracodawcy) oświadczenie PIT-12.

Dotyczy to jednak tylko tych osób, które w 2014 r. uzyskały dochody tylko u jednego płatnika. Jeśli zmieniałeś pracę lub łączyłeś zatrudnienie w kilku różnych miejscach, będziesz musiał rozliczyć się sam.

W składanym oświadczeniu musisz stwierdzić, że przez cały rok uzyskiwałeś dochody u jednego pracodawcy i nie będziesz korzystał z ulg podatkowych oraz preferencyjnego rozliczenia dochodów (np. wspólnego opodatkowania dochodów małżonków).

Po złożeniu przez ciebie oświadczenia, pracodawca jest zobowiązany do obliczenia twojego rocznego podatku na formularzu PIT-40 i przekazania go do końca lutego tobie oraz urzędowi skarbowemu).

Jeżeli rozliczył cię pracodawca, a ty dodatkowo osiągnąłeś przychody np. z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19% lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będziesz wówczas musiał złożyć odrębne zeznanie przeznaczone do rozliczenia tych przychodów.

Złożenie oświadczenia PIT-12 i sporządzenie PIT-40 nie pozbawia cię prawa do złożenia zeznania PIT-36 lub PIT-37 do końca kwietnia - według ogólnie obowiązujących zasad. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy pomimo złożenia oświadczenia PIT-12 zechcesz skorzystać z ulg lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

07.01.2015

W przyjętym 30 grudnia 2014 r. przez Radę Ministrów projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (UD 186) przewidziano wprowadzenie rozwiązań, które mają dostosować obowiązujące przepisy podatkowe do przepisów unijnych (implementacja przepisów fakultatywnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej).


Strona 1 z 49   >   >>