Categories: R2009
      Date: gru 23, 2009
     Title: Staż absolwencki w Urzędzie Skarbowym w Strzelcach Opolskich

          W 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy skierował do Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich - 14 osób, które skorzystały z możliwości odbycia stażu absolwenckiego.          W 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy skierował do Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich - 14 osób, które skorzystały z możliwości odbycia stażu absolwenckiego.
           Ponadto, w ramach praktyk studenckich, 4 studentów wyższych uczelni z województwa opolskiego zdobywało doświadczenie zawodowe w różnych komórkach organizacyjnych strzeleckiego urzędu. Ta forma aktywizacji zawodowej umożliwia osobom bezrobotnym w różnym wieku oraz studentom przystosowanie do środowiska pracy oraz daje możliwość zdobycia doświadczenia koniecznego do samodzielnego wykonywania pracy po zakończeniu stażu lub ukończeniu studiów.